domy roku 2020 už nyní!

Polyuretany na dřevostavby

Proč NEW-THERM® wood

Tento systém je tvořen polyuretanovou deskou o vynikajících vlastnostech, které ideálně doplňuje konstrukce dřevostaveb a výrazně zlepšuje tepelné vlastnosti bez výrazného navýšení tloušťky konstrukce.

PUR DESKY

 • PUR desky vykazují velký tepelný odpor při malých tloušťkách.
 • PUR deska je málo nasákavá (pouze povrchová vrstva, po vyschnutí neztrácí své vlastnosti).
 • PUR desky vykazují velkou pevnost v tlaku.
 • PUR desky jsou odolnější proti hlodavcům.
 • PUR desky vykazují kročejový útlum dn 30 - 100 mm, útlum 17 - 18dB .

 

Zateplení fasády dřevostaveb

 • kontrola podkladu (kontrola rovinnosti, soudržnosti, vlhkosti, pašnosti),
 • penetrace podkladu adhezním můstkem NEW-THERM® AM,
 • založení systému za pomocí zakládacích sad,
 • lepení TPD-PUR 30/40 za pomocí lepícího tmelu NEW-THERM® Flexi,
 • technologická přestávka vyzrání lepidla dle klimatických podmínek 2-4 dny,
 • srovnání nerovnosti fasády přebroušením,
 • vyplnění spar nízkoexpanzní pěnou do tl. 3 mm,
 • kotvení nalepených desek pomocí hmoždinek, pro eliminaci tepelných mostů provést zápustnou montáž,
 • provedení výztužné vrstvy tmelem NEW-THERM® ST04, NEW-THERM® ST04/FS v tl. 4 mm s vloženou tkaninou,
 • technologická přestávka na vyzrání stěrky 2-4 dny,
 • penetrace podkladu probarvenou penetrací zvolenou dle druhu omítky,
 • provedení finální omítky silikonové ARMASIL nebo silikátové NOVALITH.

 

KABE PNG only

Logo_JUB-pdf

736x2000_g394-logo-inverzne2 
 
 
 
Zateplení konstrukce
 
 • desky PUR lze lehce přizpůsobit potřebám konstrukce,
 • desky PUR se lehce řežou a brousí. Při vkládání desek do konstrukce je možné vzniklé spáry vyplnit vysokoexpanzní pěnou,
 • desky PUR jsou minimálně stlačitelné, nedochází ke ztrátě tepelných vlastností,
 • způsob vyroby PUR umožnuje i výrobu desek o jiných rozměrech. Tyto rozměny je nutno projednat s výrobcem.

 

Podrobnější informace pro aplikaci našeho systému naleznete v technologické příručce montáže.

 

 

Technické listy ke stažení

Jsme holdingovou progresivní společností s individuálním přístupem ke každému ze zákazníků a nabízíme společně s českým výrobkem také kompletní služby a poradenství.

+420 558 769 111
info (a) new-thermsystem tecka cz

dot