domy roku 2020 už teraz!

Domy roku 2020 už teraz!

Budovy s takmer nulovou spotrebou energie

Požiadavka na výstavbu budov s takmer nulovou spotrebou energie vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31 / EÚ o energetickej náročnosti budov.

Na národnej úrovni Českej republiky bola transpozícia niektorých požiadaviek európskej smernice o kontrole a hodnotení energetickej náročnosti budov vykonaná prostredníctvom novely zákona č. 406/2000 Sb., O hospodárení energií, vo znení neskorších predpisov, a technicky tieto požiadavky upresňujú vykonávacie vyhlášky č. 78/2013 Sb., Vo znení vyhlášky č. 230/2015 Sb.
Požiadavky smernice 2010/31 / EÚ okrem iného vyžadujú, aby projektová dokumentácia novostavieb všetkých budov k 1. januáru 2020 splnila požiadavku na tzv. budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

Budovou s takmer nulovou spotrebou energie sa rozumie budova s ​​veľmi nízkou energetickou náročnosťou, ktorej spotreba energie je v značnom rozsahu pokrytá z obnoviteľných zdrojov.
Vyhláška č. 78/2013 Sb. Postupne sa dosiahne požadovaná hodnota ukazovateľov energetickej náročnosti - neobnoviteľná primárna energia Priemerná a stredná hodnota koeficientu prestupu tepla obálkou budovy od roku 2016 do roku 2020 ... (citovaný článok bol publikovaný na stránkach tzb-info.cz)
Odkaz na celý text článku tu...

Dum-clanek-domy-2020

  • Bližšie informácie

  • Tel.: +420 558 769 111
  • E-mail.: info (a) new-thermsystem tecka czSme holdingovou progresívnou spoločnosťou s individuálnym prístupom ku každému zo zákazníkov a ponúkame spolu s českým výrobkom aj kompletné služby a poradenstvo.

+420 558 769 111
info (a) new-thermsystem tecka cz

dot