Houses of year 2020 already!

Nová zelená úsporám

Zateplete svůj rodinný dům a snižte si náklady na energie. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám můžete získat státní podporu na snížení energetické náročnosti vašeho domu.

Investice se vyplatí, čím lépe dům zateplíte, tím větší dostanete státní podporu

Výše státní podpory se v rámci programu Nová zelená úsporám odvíjí od úspor, které zateplením domu dosáhnete. Čím lépe dům zateplíte, tím větší finanční podporu od státu obdržíte. Při nejkvalitněji provedeném zateplení, kdy snížíte energetickou náročnost domu o více než 60 %, obdržíte podporu ve výši 50 % nákladů.
Oblast podpory zahrnuje snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Tato oblast zahrnuje dotace na zateplení obvodových zdí, sklepu a střechy a také výměnu výplní stavebních otvorů. Dotaci tedy bude dostat nejen na zateplení, ale také na výměnu oken či dveří.

Postup podání žádosti krok za krokem:

 1. Najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek
 2. Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem
 3. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů
 4. Vyplňte elektronickou žádost o podporu
 5. Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh
 6. Kontrola žádosti
 7. Akceptace žádosti
 8. Zajistěte si odborný technický dozor
 9. Zvolte si konkrétní materiály a dodavatele
 10. Závěrečné vyhodnocení žádosti
 11. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace

The system is secured using a combination of adhesive and fasteners, with the former the main anchoring element and the latter an additional element or vice versa.

+420 558 769 111
info (a) new-thermsystem tecka cz

dot