domy roku 2020 už nyní!

New-Therm®

Tepelně izolační systém NEW-THERM®, na bázi tvrdých polyuretanových (PUR) desek. Díky svým tepelně izolačním vlastnostem se mnohostranně využívá v nejrůznějších oblastech zateplování.

Je částečně lepený s doplňkovými kotvícími prvky, nebo mechanicky připevňovaný doplňkovým lepením.

Účel

 • Výrazně šetří energii pro vytápění budov.
 • Zvyšuje akumulační schopnosti zdí.
 • Zateplení domu sníží úniky tepelné energie a tedy výdaje za vytápění.
  Komplexním zateplením domu se sníží náklady o 30 až 50%.
 • „V létě zchladí, v zimě zahřeje".
 • Zlepšení vzhledu domu.
 • Chrání konstrukci před povětrnostními vlivy a prodlužuje její životnost.
 • Rychlá aplikace.
house

Řez new-therm®

 

Výhody 

 • Vynikající tepelně izolační vlastnosti ve srovnání s běžnými izolanty.
 • Šetří místo, při porovnání s klasickým způsobem zateplení (o 40% menší tloušťka ve srovnání s polystyrenem, o 50% menší tloušťka ve srovnání s minerální vatou).
 • Polyuretany nepropouštějí vodu, ale dovedou propouštět vodní páru,
  čímž zajistí "dýchání" izolované konstrukce a tak i zdravé vnitřní klima.
 • PUR pěna je po vytvrzení zdravotně nezávadná, nevylučuje žádné škodliviny a dá se použít i do prostorů s potravinami (není napadána plísněmi ani hmyzem, trvale odolává hnilobě).
 • Lepící a stěrkový tmel na bázi polyuretanu má nižší objemovou hmotnost ve srovnání s běžnými lepícími a stěrkovými tmely, čímž dochází k úspoře materiálu, zatížení stavby a snížení finanční náročnosti.
 • Vynikající difuze celého systému.
 • Tepelná izolace, tvrdé polyuretanové stavební desky TPD-PUR 30/40 jsou objemově stálé a odolné hlodavcům.
 • Při použití systému NEW-THERM® nedochází díky menší tloušťce izolantu TPD-PUR 30/40 k zásadní změně vzhledu budovy
 • Menší tloušťka izolantu umožňuje použití kratších hmoždinek a dosažení dalších finančních úspor.
 • Krycí omítkoviny NOVALITH, ARMASIL od společnosti Kabefarben se vyznačují vynikajícími zpracovatelskými vlastnostmi, stálou barevností, samočisticím efektem a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům.
  Díky svým specifickým vlastnostem jsou difuzně propustné.

KABE PNG only

 

 

Jsme holdingovou progresivní společností s individuálním přístupem ke každému ze zákazníků a nabízíme společně s českým výrobkem také kompletní služby a poradenství.

+420 558 769 111
info (a) new-thermsystem tecka cz

dot