domy roku 2020 už nyní!

TPD-PUR desky

PUR panely - unikátní izolační desky s téměř dvakrát vyšší izolační schopnosti než běžné izolace z polystyrenu nebo minerální vlny. To je předurčuje pro použití u budov s maximálními požadavky na tepelně izolační parametry obvodových, střešních a podlahových konstrukcí, jako jsou pasivní a nízkoenergetické domy.

Použití

  • Izolaci spodní stavby – snížení stavební výšky objektu.
  • Izolace soklové části.
  • Izolace podkroví – zlepšení tepelného odporu a fázového posunu.
  • Izolace stropů, podlah a stěn – výrazné snížení tloušťky konstrukce.
  • Izolace konstrukce obvodové nosné stěny.
  • Izolace příček mezi jednotlivými místnostmi.
  • Vnější kontaktní tepelně izolační systém NEW-THERM® systém.
 

Foto pur desek

 

Výhody 

  • Nejlepším tepelným a hlukovým izolantem je vakuum, není v něm vzduch a nedochází tak k přenosu tepla. Součinitel tepelné vodivosti u TPD-PUR 30/40 desek je  ≤ 0,022 W/m*K. Faktor difuzního odporu µ ≤ 20 je ideální pro difuzně otevřené skladby – stavba je dokonale tepelně izolována a umožňuje vodním parám z interiéru přirozeně expandovat ven.
 

Jsme holdingovou progresivní společností s individuálním přístupem ke každému ze zákazníků a nabízíme společně s českým výrobkem také kompletní služby a poradenství.

+420 558 769 111
info (a) new-thermsystem tecka cz

dot