domy roku 2020 už teraz!

TPD-PUR dosky

PUR panely – unikátne izolačné dosky s takmer dvakrát vyššou izolačnou schopnosťou ako bežné izolácie z polystyrénu alebo minerálnej vlny.

To ich predurčuje na použitie na budovách s maximálnymi požiadavkami na tepelnoizolačné parametre obvodových, strešných a podlahových konštrukcií, ako sú pasívne a nízkoenergetické domy.

Použitie

  • Izolácie spodnej stavby – zníženie stavebnej výšky objektu.
  • Izolácie soklovej časti.
  • Izolácie podkroví – zlepšenie tepelného odporu a fázového posunu.
  • Izolácie stropov, podláh a stien – výrazné zníženie hrúbky konštrukcii.
  • Izolácie konštrukcie obvodovej nosnej steny.
  • Izolácie priečok medzi jednotlivými miestnosťami.
  • Vonkajší tepelnoizolačný systém NEW-THERM®.
 

Foto pur dosák

 

Výhody 

  • Najlepším tepelným a hlukovým izolantom je vákuum, nie je v ňom vzduch, a preto sa neprenáša teplo. Súčiniteľ tepelnej vodivosti dosák TPD-PUR 30/40 je ≤ 0,022 W/m*K. Faktor difúzneho odporu µ ≤ 20 je ideálny na difúzne otvorené skladby – stavba je dokonale tepelne izolovaná a umožňuje vodným parám z interiéru prirodzene expandovať von.
 

Sme holdingovou progresívnou spoločnosťou s individuálnym prístupom ku každému zo zákazníkov a ponúkame spolu s českým výrobkom aj kompletné služby a poradenstvo.

+420 558 769 111
info (a) new-thermsystem tecka cz

dot