ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

terrix_external 1_paints logo.png

 

 

TERRIX EC-PS

polymer-silikátová externí barva

 

Barva na bázi speciálně upraveného draselného vodního skla je určena pro nátěry vnějších povrchů, které jsou založeny na minerální bázi.

Doporučuje se zejména pro základní a sanační nátěry minerálních podkladů, jako jsou tradiční vápenné, vápenocementové a cementové omítky, stejně jako tenkovrstvé silikátové, polymer-silikátových omítek.

 

 

terrix_external 1_paints logo.png

EC_PS.jpg

  • Minerální charakter
  • Nízkoalkalická reakce (pH 8÷9,5)
  • Odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
  • Zvýšená odolnost vůči atmosférických podmínek - povětrnostní podmínky během aplikace a tuhnutí
  • Ochrana proti růstu řas a plísní
  • Zvýšená odolnost proti znečištění
  • Mikroporézní struktura pro vysokou paropropustnost
  • Nízká povrchová absorpce
  • Pro použití na minerálních podkladech
 
 
 

Parametry

Základní pojivo speciální modifikované draselné vodní sklo
Pigmenty anorganické barevné pigmenty odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
Barva Přírodní bílá a barvy ze vzorníku TERRIX
Obsah těkavých organických látek VOC kat.
méně než 40 g/l těkavých organických látek
Hustota
přibližně 1,50 g/cm³
Úroveň lesku
mat
Ředí se
voda
Průměrná spotřeba cca 0,33 l/m² (při dvojím lakování na hladkém povrchu)
Aplikační teplota (vzduch a podklad) +5°C až +25°C
Relativní vlhkost vzduchu ≤75 %
Relativní difuzní odpor pro 150 µm povlak
Sd = 0,04 m (standardní požadavek Sd ≤2,0 m)
Koeficient nasákavosti povrchu
w = 0,05 kg/m² . h0,5  (standardní požadavek w ≤ 0,5 kg/m². h0,5)
   

 

 
 
Příprava podkladu

Podklad musí být pevný (bez trhlin a prasklin), odmaštěný, čistý, suchý, bez biologických a chemických skvrn a výkvětů. V případě výskytu řas a/nebo plísní je třeba podklad mechanicky očistit, poté omýt vodou a dezinfikovat přípravkem. Odstraňte všechny volné, nespojité vrstvy (např. uvolněnou omítku nebo odlupující se nátěr). Staré a/nebo znečištěné podklady očistěte a odmastěte vodou s vhodným přípravkem. V případě značných nerovností povrchu je třeba stěnu nejprve vyrovnat vyrovnávací maltou např. TERRIX RD-LB a poté celý povrch vyhladit maltou TERRIX RN-LF. V případě drobných nerovností můžete omítku TERRIX RN-LF použít ihned. Savé povrchy musí být před nanesením stěrky a/nebo vyrovnávací malty opatřeny vhodným penetračním přípravkem.

V případě nanášení nátěru na nově zhotovené minerální povrchy (např. beton, vápenné omítky, vápenocementové omítky a cementové omítky) je třeba vyčkat na vyzrání podkladu min. 28 dní.

Před použitím nátěru v zateplovacích systémech  je třeba nanést všechny vrstvy systému podle technologického postupu montáže. Barvu je možné aplikovat na minerální omítku až po jejím vyzrání, min. 7 dní (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti 65%).

 

Minerální podklady musí být před aplikací barvy opatřeny penetračním nátěrem TERRIX PR-PS-P. 

Penetrační nátěr nanesený na povrch musí být před aplikací barvy zaschnutý. Schnutí nátěru je cca 12 hodin dle klimatických podmínek.

 

 
 
Příprava barvy

Obal obsahuje výrobek připravený k použití. V případě potřeby lze barvu naředit malým množstvím vody (do první vrstvy max. 10%, pro druhou vrstvu max. 5 % vody). Při určování množství vody byste měli vzít v úvahu, typ podkladu, podmínky schnutí a techniku aplikace.

 
 
Aplikace

Barvu nanášejte ve dvou vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním (včetně metody "airless").

Druhý nátěr nanášejte až po úplném zaschnutí prvního nátěru, tj. nejméně 24 hodin.Mechanický postřik používejte pouze za bezvětří.
Doporučuje se používat speciální váleček na fasádní barvy z tkaného polyamidu s délkou vlasu min. 18 mm.

 
 
Schnutí

Jedna vrstva barvy nanesená na podklad (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 55 %) zasychá cca 3. hodiny. Úplné ztuhnutí (vytvrzení) nátěru trvá nejméně 24 hodin.


Poznámka: Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí barvy. Nově nanesený nátěr chraňte před srážkami a kondenzací, dokud zcela nezaschne. Aby se zabránilo barevným rozdílům, je nutné nanášet barvu v jednom pracovním cyklu s použitím materiálu ze stejné výrobní šarže. Během nanášení a schnutí barvy by nemělo pršet a teplota vzduchu mezi +5°C a +25°C.Práce by neměly být prováděny na plochách vystavených přímému slunečnímu záření, silnému větru nebo vysoké vlhkosti vzduchu.Po dobu schnutí a vytvrzení je třeba nátěr chránit před povětrnostními vlivy, doporučuje se na lešeních používat vhodné ochranné sítě.

 

 

Doplňkové informace

Pro zvýšení odolnosti nátěru proti růstu řas a plísní (zejména při renovaci zateplovacích systémů a při nátěrech fasád v zastíněných prostorách se zvýšenou vlhkostí a vysokou koncentrací rostlin) je možné dodatečně použít speciální přípravek na ochranu nátěru (doplňková služba). V případě použití nátěru na podklady s trhlinami do 0,3 mm (např. jemné smršťovací trhliny v omítce) se doporučuje použít pro první nátěr TERRIX EC-PS-RN vyztužený mikrovlákny.

 

sipka.png Technický list

sipka.png Prohlášení o vlatnostech

sipka.png Vzornik