ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

terrix_internal 1_paints_logo.png

 

 

TERRIX IP-SB

barva na vysoce znečištěné podklady

 

Moderní renovační barva pro základní a vrchní nátěry v interiéru.

Určena k malování silně znečištěných povrchů stěn a stropů pokrytých obtížně odstranitelnými skvrnami od nikotinu, sazí a zaschlými vodními skvrnami.

Lze použít k nátěrům všech minerálních podkladů (např. cementové, vápenocementové, vápenné a sádrové omítky a sádrokartonové desky) i podkladů pokrytých dobře spojitelným nátěrem na umělé bázi

 

 

terrix_internal 1_paints_logo.png

 

IP-SB.jpg

 

 

  • Účinně izoluje i ty nejodolnější skvrny a nečistoty
  • Vysoká odolnost proti mytí a drhnutí
  • Pro minerální a lakované podklady

 

 

 

Parametry

Základní pojivo speciálně modifikované alkydové pojivo
Pigmenty titanové bílé
Obsah těkavých organických látek  VOC kat. výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC
Hustota cca 1,30 g/cm³
Barvy bílá
Stupeň lesku matný
Průměrná spotřeba cca 0,20 l/m² (při dvou vrstvách na hladkém povrchu)
Odolnost proti drhnutí za mokra

třídy II (podle PN-EN 13300) 

třída I (podle normy PN-C-81914:2002


 
 
Příprava podkladu

Podklad musí být pevný (bez trhlin a prasklin), odmaštěný a suchý. V případě výskytu plísní musí být podklad mechanicky očištěn a následně dezinfikován fungicidním přípravkem pro vnitřní použití. Veškeré uvolněné vrstvy, které nejsou spojeny s podkladem (např. uvolněná omítka nebo odlupující se barva), musí být odstraněny. Zbytky lepidla nebo vápenného nátěru je třeba důkladně odstranit a podklad omýt vodou. Staré a znečištěné podklady je třeba omýt a odmastit vodou s vhodným přípravkem. Pokud jsou nerovnosti podkladu značné, měla by se stěna nejprve vyrovnat maltou TERRIX RN-LF a poté celý povrch vyhladit výplňovou hmotou TERRIX PL-SX a jinou.

 
Penetrace

Absorpční nebo prašné podklady (silně křídové) by měly být opatřeny základním nátěrem TERRIX PR-UA. Sádrové nebo nestejnorodé podklady opatřete základním nátěrem TERRIX PR-IP. Doba schnutí základního nátěru nebo podkladního nátěru naneseného na podklad za optimálních podmínek (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 55%) je cca 3 hodiny.

 

Poznámka: Podklady s nízkou nasákavostí (např.: disperzní omítky a nátěry) by neměly být opatřeny základním nátěrem, ale pouze omyty vodou s přídavkem přípravku.

 
Nanášení

Balení obsahuje výrobek připravený k použití. Při izolaci skvrn neřeďte. Bezprostředně před použitím důkladně promíchejte.
Barvu nanášejte na podklad v 1 nebo 2 vrstvách (v závislosti na stupni znečištění) pomocí štětce, válečku nebo stříkáním (včetně metody "airless"). Doporučuje se váleček z ovčího rouna s délkou štětin 18 mm. Druhou vrstvu nátěru nanášejte až po zaschnutí první vrstvy, přičemž dodržujte interval mezi jednotlivými vrstvami min. 3-4 hodiny mezi jednotlivými nátěry.

 
 
Schnutí

Doba schnutí jedné vrstvy barvy nanesené na podklad (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti 55%) je přibližně 3 hodiny. Celková doba schnutí 4-6 hodin v závislosti na konzistenci nátěru a savosti podkladu.

 

Poznámka: Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí nátěru. Po natření větrejte uzavřené místnosti, dokud nezmizí specifický zápach.

 

Tipy na provádění

Aby nedocházelo k barevným rozdílům, je nutné provést povrch tvořící samostatný architektonický celek v jednom pracovním cyklu materiálem ze stejné výrobní šarže. Teplota vzduchu by měla být během nanášení a schnutí barvy vyšší než +5°C. Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

 

sipka.png Technický list

sipka.png Prohlášení o vlastnostech