ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

terrix_adhesives 1 logo bez pozadí.png

 

 

TERRIX AD-AB

( NEW-THERM ST04/FS )

lepící a stěrkovací tmel

 

 

Univerzální tmel na lepení izolantu a zhotovení výztužné vrstvy.

Je součástí zateplovacího systému NEW-THERM a lze aplikovat i na další izolační materiály EPS, WM, PIR.

 

terrix_adhesives 1 logo bez pozadí.png

AD-AB.jpg   New therm ST04_FS.jpeg

 

 

  • Výborné mechanické vlastnosti
  • Vysoká přilnavost k podkladu 
  • Snadná aplikace
  • Při aplikaci nedochází ke stékaní ze svislých ploch

 

 
 

Parametry

Reakce na oheň A2 -s1,d0
Přídržnost k izolantu  ≥ 0,08 N/mm2    FP B
k betonu    ≥ 0,25 N/mm2    FP B
Absorpce vody Wc 2
Propustnost vodní páry μ≤ 22
Mrazuvzdornost 15 cyklů k izolantu  ≥ 0,08 N/mm2    FP B
k betonu    ≥ 0,25 N/mm2    FP B
Pevnost v tlaku CS IV

 

 
 
 
Příprava podkladu

Podklad musí být pevný (bez trhlin a prasklin), odmaštěný, rovný, suchý, bez skvrn a výkvětů biologického nebo chemického původu. V případě výskytu řas a plísní musí být podklad mechanicky očištěn, poté omyt vodou a dezinfikován vhodným přípravkem. Veškeré volné, nespojité vrstvy (např. uvolněná omítka nebo odlupující se barva) musí být odstraněny. Staré znečištěné podklady musí být umyté a odmaštěné. Podklad nesmís obsahovat nesoudržné nátěry.

Podklad musí být upraveny vhodným penetračním nátěrem:

TERRIX PR-BB (adhezní most) - na nesavé podklady, zvyšuje přilnavost podkladu

TERRIX PR-DP (hloubková penetrace) - pro savé podklady. 

 

Příprava směsi

Do dostatečně velké nádoby vlijeme čistou vodu a následně vsypeme směs. Na rozmíchání 25 kg směsi potřebujeme 6 - 6,5 l vody. Směs se důkladně promíchá až vnikne bezhrudkovitá směs. Směs se nechá chvíli odstát ( asi 15 min. ), pak se provede její krátké promíchání a směs je připravená k aplikaci.

 
 
Lepení izolantu 
 

Lepení na ohrádku a terče se provádí při nerovnosti podkladu max. 20 mm / m.

Lepící tmel se na desku nanáší ve formě obvodového pásku v šířce 5 - 10 cm po okraji desky a uprostřed ve formě 3 terčů o průměru cca 15 cm. Lepidlo musí být v kontaktu s deskou a podkladem v minimální ploše pokrývající 40% desky. Vrstva naneseného lepidla se řídí nerovnosti podkladu.

 

Celoplošné lepení se provádí na podklady s maximální odchylkou 5 mm / m.

Natažení lepidla se provádí zubatým hladítkem se zubem 15 x 15 mm na celou plochu desky.

Deska musí mít po dotlačení k podkladu celoplošný kontakt s deskou a podkladem.


 
Výztužná vrstva

Natažení lepidla celoplošně za pomocí zubatého hladítka o velikosti zubu 10 x 10 mm. Do nataženého lepidla se lehce vtlačí sklovláknitá tkanina s přesahem na spoji min. 100 mm. Tkanina se ukládá svisle dolů a musí být osazena v celé ploše. Tkanina musí být osazena až na hrany rohů.

Poznámka: Ideálně před natažením lepidla zubatým hladítkem provést celoplošné natažení lepidla na plochu desky. Zlepší se tak přilnavost podkladu.

Následně se provede vyrovnání výztužné vrstvy a to roztáhnutím vytlačeného lepidla přes tkaninu za neustálého přidávání lepidla. Výztužná vrstva musí mít tloušťku min. 4 mm a tkanina musí být aplikována v celé ploše. Sklotextilní síťovina, jako výztužná základní vrstvy musí být uložena bez záhybů, v celé ploše s dostatečným krytím. Minimální tloušťka vrstvy nad tkaninou musí být 1 mm. V místě přesahu tkaniny je krytí nejméně 0,5 mm. Sklotextilní síťovina musí být umístěna v horní 1/3 tloušťky výztužné vrstvy a musí být provedena v celé ploše. Tkanina musí být aplikována až na hrany rohů.

 
 
Upozornění

Při aplikaci tmelu musí být dodrženy tyto podmínky. Teplota ovzduší a povrchu podkladu po celou dobu nanášení a schnutí musí být od +5°C do + 25°C, relativní vlhkost vzduchu do 80%. Práce se nesmí provádět při dešti, silném větru, přímému slunečnímu záření, a při očekávaných mrazech. Plocha musí být chráněna před povětrnostními vlivy, přímému slunečnímu záření, silnému větru a vyhnout se kondenzaci vlhkosti na povrchu omítky.  Zákaz příměsí cizích látek. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. 

Poznámka: Nízká teplota a vysoká vlhkost prodlužuje dobu zaschnutí až na několik dní.


 
Čištění

Čerstvý tmel před zatuhnutím z povrchu setřete a umyjte čistou vodou. Zatvrdnutý tmel odstraňte mechanicky. Menší nánosy lze odstranit zředěnou kyselinou octovou (octem) nebo speciálními prostředky na odstraňování cementových povlaků.

 

 

 

sipka.png Technický list NEW THERM ST04/FS

 

sipka.png Prohlášení o vlastnostech NEW THERM ST04/FS

 

sipka.png Technický list TERRIX AD-AB

 

sipka.png Prohlášení o vlastnostech TERRIX AD-AB