ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

terrix_renovations 1_logo.png

 

 

TERRIX RN-LF

Vyrovnávací tmel s rozptýlenou výztuží  

 

Tmel s rozptýlenou výztuží, která zabraňuje vzniku trhlin.

Vhodný i na vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech na bázi EPS a MW.

Ideální pro použití jako finální nebo základní vrstvy pod dokončovací omítky a nátěry. terrix_renovations 1_logo.png

RN-LF_8.jpg

 

  • Vyrovnání malých nerovností podkladu bez vložení tkaniny
  • Estetická a středně zrnitá textura
  • Díky bílé barvě tmelu menší počet nátěrů
  • Vysoká odolnost proti smršťování a vzniku trhlin
  • Snadná aplikace a zpracovatelnost
  • Paropropustný materiál
  • Široký rozsah použití
  • Vyztuženo mikrovlákny 

 

 

 

Parametry

Základní pojivo směs hydraulických pojiv a modifikovaných činidel, obsahuje polypropylenová vlákna
Reakce na oheň A2-s1,d0
Barva bílá
Objemová hmotnost zatvrdlé malty cca 1360 kg/m
Zrnitost až 0,8 mm
Spotřeba vody 6l vody na 25 kg malty
Tloušťka jedné vrstvy max. 5 mm
Spotřeba cca 1,5 kg / m2 / 1 mm
Typ malty podle EN 998-1 GP
Pevnost v tlaku CS IV
Přídržnost ≥ 0,3 N / mm2, FP:B
Nasákavost Wc 1
Koeficient propustnosti pro vodní páru μ ≤ 12

 

 

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný (bez trhlin a prasklin), odmaštěný, rovný, suchý, bez skvrn a výkvětů biologického nebo chemického původu. V případě výskytu řas a plísní musí být podklad mechanicky očištěn, poté omyt vodou a dezinfikován vhodným přípravkem. Veškeré volné, nespojité vrstvy (např. uvolněná omítka nebo odlupující se barva) musí být odstraněny. Staré znečištěné podklady musí být umyté a odmaštěné. Podklady musí být upraveny vhodným penetračním nátěrem. V situaci, kdy je nerovnost podkladu značná, musí být provedeno vyrovnání před aplikací tmelu. Nanášení další vrstvy tmelu je možné až po vyzrání podkladu a ukončení chemických reakcí. Tato pauza trvá okolo 4 týdnů.


 
Penetrace

Podklad je nutné napenetrovat přípravkem TERRIX PR-AC-P. Doba schnutí penetrace za optimálních povětrnostních podmínek ( při 20°C a relativní vlhkosti 55% ) je přibližně 3 hodiny. Po zaschnutí je možno aplikovat tmel.

 
 
Příprava směsi

Obsah balení vysypeme postupně do nádoby s odměřeným množstvím čisté studené vody ( 6l na 25 kg ) a důkladně promíchejte ( nízkorychlostní míchačka / vrtačka s míchačkou ), do homogenní hmoty bez hrudek. Připravený tmel nechte asi 10 minut odstát. Tmel znovu promíchejte těsně před použitím. Zpracovatelnost směsi je asi 2 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti okolí a podkladu.

 
 
Aplikace

Připravený tmel nanášíme na podklad v rovnoměrné vrstvě o tloušťce 1 až 5 mm za pomocí nerezové stěrky. Pro dosažení požadované tloušťky je možno nanášet tmel v několika vrstvách. Nanesenou vrstvu tmelu lze vyrovnat mokrou houbou nebo plstí. Čas, po kterém může být provedeno vyrovnání, závisí na savosti podkladu, tloušťce nanesené vrstvy a klimatických podmínkách. Konečná vrstva může být dodatečně vyhlazena brusným papírem po celé ploše.

Pozor !!! Produkt má alkalické složky, při práci nutno chránit oči a pokožku. Při práci používejte pracovní oděvy. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.


 
Schnutí

Nanesená vrstva tmelu je vhodná k dalšímu zpracování po cca 24. hodinách. Další vrstvu tmelu lze nanášet až po vytvrzení předchozí vrstvy tj. min po 24. hodinách.

Poznámka: Nízká teplota a vysoká vlhkost zvyšují dobu tuhnutí tmelu. Chraňte nově nanesenou vrstvu tmelu před atmosférickými srážkami, dokud nebude zcela vytvrzena. Pro ochranu používejte lešeňové sítě a ochranné plachty. 

 
 
Upozornění

Během nanášení a tuhnutí tmelu by mělo být počasí bez deště s teplotou vzduchu a podkladu v rozmezí od +5°C až do +25°C. Vyhněte se pracím na přímém slunci a za silného větru. Pro ochranu tmelu před škodlivými účinky povětrnostních podmínek se na lešení doporučuje používat vhodné ochranné sítě nebo ochranné plachty. Nástroje by se měly ihned po ukončení práce omýt vodou.

 

 

sipka.png Technický list

 

sipka.png Prohlášení o vlastnostech