ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

terrix_renders_logo.png

 

 

TERRIX RD-PS

(NOVALIT T)

polymer-silikátová točená omítka

 

Finální venkovní omítka na fasády a finální vrstva v zateplovacích systémech na bázi PIR, EPS, MW.

Aplikovatelná na minerální podklady (např. beton, cementové omítky, vápenocementové omítky) a na podklady pokryté dobře přilnavým nátěrem.

Vhodná na úpravu povrchu stěn z porézních materiálů (např. pórobeton, struskobeton, keramzitové cihly) a pro stěny novostaveb, které ještě nejsou zcela vyzrálé. 

 

terrix_renders_logo.png

RD-PS.jpg

  • Minerální charakter
  • Nízká alkalická reakce ( pH 8 -9,5 )
  • Zvýšená odolnost proti znečištění
  • Ochrana proti růstu řas a plísní
  • Stálobarevnost se zárukou 5 let
  • Vysoká odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám 

 

 

Parametry

Základní pojivo speciální modifikované draselné sklo
Pigmenty
anorganické barevné pigmenty odolné vůči povětrnostním vlivům
Barvy
přírodní bílá a barvy podle vzorníku TERRIX
Struktura
plná, zrno 1; 1,5; 2 mm
Spotřeba

1,0 mm 1,6 - 1,9 kg/m2

1,5 mm 2,1 - 2,5 kg/m2

2,0 mm 2,8 - 3,3 kg/m2

Aplikační teplota (vzduchu a podkladu)
od +5°C do +25°C
Relativní vlhkost  ≤ 75%
Paropropustnost Sd = 0,04 - 0,07m ( kat. V1 )
 

 

 
 
Příprava podkladu

Podklad musí být pevný (bez trhlin a prasklin), odmaštěný, rovný, suchý, bez skvrn a výkvětů biologického nebo chemického původu. V případě výskytu řas a plísní musí být podklad mechanicky očištěn, poté omyt vodou a dezinfikován vhodným přípravkem. Veškeré volné, nespojité vrstvy (např. uvolněná omítka nebo odlupující se barva) musí být odstraněny. Staré znečištěné podklady musí být umyty a odmaštěny.

 
 
Maximální povolená odchylka podkladu pod omítku:
 
 
omítka zrno 1,0 mm.........1,5 mm/m
omítka zrno 1,5 mm.........2,0 mm/m
omítka zrno 2,0 mm.........2,5 mm/m 
 
 
 

Pokud je podklad velmi nerovný, je třeba stěnu nejprve srovnat vyrovnávacím tmelem a poté celý povrch vyhladit.

U malých nerovností do 5 mm lze ihned použít stěrkový tmel TERRIX AD-AB s vloženou tkaninou nebo stěrku TERRIX RN-LF s rozptýlenou výztuží.

Pokud jsou nerovnosti podkladu značné (od 5 do 15 mm), měla by se stěna nejprve srovnat vyrovnávací tmelem TERRIX RD-LB a poté celý povrch opatřit vyrovnávací stěrkou TERRIX RN-LF nebo TERRIX AD-AB. Použití výše uvedených malt musí být provedeno v souladu s technickými listy. Savé podklady musí být před použitím vyrovnávacích nebo stěrkových tmelů opatřeny vhodným penetračním nátěrem.

 

V případě aplikace omítky TERRIX RD-PS na nově provedené minerální podklady (např. beton, cementové a vápenocementové omítky) je třeba počkat na vyzrání podkladu min. 28 dní. 

 

Při použití omítky v zateplovacím systému je třeba vyčkat na vyzrání výztužné vrstvy. K vyzrání dochází za běžných klimatických podmínek po cca 3 - 4 dnech. Nízká teplota a vysoká vlhkost prodlužuje dobu zrání.

 
Penetrace podkladu

Před nanesením omítky musí být podklad opatřen základním nátěrem TERRIX PR-PS-R. Schnutí penetrace cca 24.hod. Penetrace se aplikuje aby nedocházelo k tomu, že barva podkladu bude prosvítat přes strukturu omítky (zejména při použití škrábané omítky nebo omítky se smíšenou strukturou), doporučuje se použít základní nátěr v barvě omítky.

 

Příprava materiálu

Balení obsahuje výrobek připravený k použití. Po dlouhém skladování a bezprostředně před použitím je třeba hmotu důkladně promíchat (pomaluotáčkovým míchadlem ), dokud nevznikne homogenní konzistence. Další míchání se nedoporučuje, protože by mohlo vést k nadměrnému provzdušnění omítky. V odůvodněných případech lze omítku naředit malým množstvím pitné vody (přidáním max. 0,25 l na 25 kg omítky). Před dodáním vody vezměte v úvahu: typ podkladu, podmínky vysychání a techniku nanášení.

 

Nanášení omítky

Omítku nanášejte na podklad v tenké rovnoměrné vrstvě do tloušťky zrna pomocí nerezového hladítka. Poté pomocí plastového hladítka je tvořena struktura omítky. Provádí se krouživé pohyby po nanesené omítce a bude vznikat struktura (plná a smíšená struktura) nebo podélnými pohyby ve svislém nebo vodorovném směru (škrábaná struktura). 

 

Schnutí

Doba schnutí omítky nanesené na podklad (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti 55%) je přibližně 24 hodin. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí a tuhnutí i na několik dní. Nově nanesenou omítku je nutno chránit před srážkami a kondenzací vody až do úplného vytvrzení nátěru.

 
Poznámky k realizaci

Typ podkladu může ovlivnit výsledný efekt omítky. Pokud tedy podklad není homogenní, je vhodné celý povrch předem vyrovnat a sjednotit. Aby nedocházelo k barevným rozdílům, je nutné provést povrch tvořící samostatný architektonický celek v jednom pracovním cyklu materiálem ze stejné výrobní šarže, a to metodou "mokré na mokré". Nářadí omyjte vodou ihned po dokončení práce. Během nanášení a schnutí omítky by mělo panovat bezdeštné počasí s teplotou vzduchu od +5°C do +25°C. Omítku neaplikujte na stěnách vystavených přímému svitu slunce a větru. Pro ochranu omítky před škodlivými účinky atmosférických vlivů se doporučuje používat ochranné sítě na lešení.

 

sipka.png Technický list

 

sipka.png Prohlášení o vlastnostech

 

sipka.png Vzornik