ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

terrix_renders_logo.png

 

 

TERRIX RD-PS-S

(NOVALIT T AKORD)

polymer-silikátová stříkaná omítka

 

Finální venkovní omítka na fasády a finální vrstva v zateplovacím systému na bázi PIR, EPS, MW.

Strojní aplikace omítky se vyznačuje jednoduchostí aplikace, úsporou času a pracovní síly - stačí jedna osoba.

Umožňuje provést i pozdější opravu bez viditelného napojení.

Je vhodný na minerální podklady (např. beton, cementové omítky, vápenocementové omítky) i na podklady pokryté dobře přilnavým nátěrem.

 

terrix_renders_logo.png

RD-PS-S.jpg

  • Rychlá a snadná aplikace 
  • Minimální počet aplikátorů
  • Minerální charakter
  • Nízkoalkalická reakce (pH 8 - 9,5)
  • Odolný vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
  • Velmi dobrá přilnavost k podkladu
  • Ochrana proti růstu řas a plísní

 

 

Parametry

Základní pojivo speciální modifikované draselné sklo
Pigmenty anorganické barevné pigmenty odolné vůči povětrnostním vlivům
Barvy přírodní bílá a barvy podle vzorníku TERRIX
Struktura zrno 1,5 mm
Spotřeba 2,3  - 2,5 kg/m²
Aplikační teplota (vzduchu a podkladu) od +5°C do +25°C
Relativní vlhkost ≤ 75%
Paropropustnost
Sd = 0,06 m (kat. V1)
 

 

 

 
Příprava podkladu

Podklad musí být pevný (bez trhlin a prasklin), odmaštěný, rovný, suchý, bez skvrn a výkvětů biologického nebo chemického původu. V případě výskytu řas a plísní musí být podklad mechanicky očištěn, poté omyt vodou a dezinfikován vhodným přípravkem. Veškeré volné, nespojité vrstvy (např. uvolněná omítka nebo odlupující se barva) musí být odstraněny. Staré znečištěné podklady musí být umyty a odmaštěny.

 

Maximální povolená odchylka podkladu pod omítku:

 

omítka zrno 1,5 mm ......... 2,0 mm/m

 

Pokud je podklad velmi nerovný, je třeba stěnu nejprve srovnat vyrovnávacím tmelem a poté celý povrch vyhladit.

U malých nerovností do 5 mm lze ihned použít stěrkový tmel TERRIX AD-AB s vloženou tkaninou nebo stěrku TERRIX RN-LF s rozptýlenou výztuží.

Pokud jsou nerovnosti podkladu značné (od 5 do 15 mm), měla by se stěna nejprve srovnat vyrovnávací tmelem TERRIX RD-LB a poté celý povrch opatřit vyrovnávací stěrkou TERRIX RN-LF nebo TERRIX AD-AB. Použití výše uvedených malt musí být provedeno v souladu s technickými listy. Savé podklady musí být před použitím vyrovnávacích nebo stěrkových tmelů opatřeny vhodným penetračním nátěrem.

 

V případě aplikace omítky TERRIX RD-PS na nově provedené minerální podklady (např. beton, cementové a vápenocementové omítky) je třeba počkat na vyzrání podkladu min. 28 dní. 

 

Při použití omítky v zateplovacím systému je třeba vyčkat na vyzrání výztužné vrstvy. K vyzrání dochází za běžných klimatických podmínek po cca 3 - 4 dnech. Nízká teplota a vysoká vlhkost prodlužuje dobu zrání.

 

Penetrace podkladu

Před nanesením omítky musí být podklad opatřen základním nátěrem TERRIX PR-PS-R. Schnutí penetrace cca 24.hod. Penetrace se aplikuje aby nedocházelo k tomu, že barva podkladu bude prosvítat přes strukturu omítky, doporučuje se použít základní nátěr v barvě omítky.


 
Příprava materiálu

Balení obsahuje výrobek připravený k použití. Po dlouhém skladování a bezprostředně před použitím je třeba hmotu důkladně promíchat (pomaluotáčkovým míchadlem ), dokud nevznikne homogenní konzistence. Další míchání se nedoporučuje, protože by mohlo vést k nadměrnému provzdušnění hmoty. V odůvodněných případech lze omítkovou hmotu naředit malým množstvím pitné vody (přidáním max. 0,1 l na 20 kg omítky). Před dodáním vody vezměte v úvahu: typ podkladu, podmínky vysychání a techniku nanášení.

 

Nanášení omítky

Omítka se nanáší na podklad pomocí pneumatického stříkacího zařízení s pracovním tlakem 3-4 atm. a průměrem trysky 5-6 mm. Při stříkání omítky veďte pistoli kolmo k podkladu ve vzdálenosti 0,4-0,6 m.

 

Schnutí

Doba schnutí omítky nanesené na podklad (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti 55%) je přibližně 24 hodin. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí a tuhnutí i na několik dní. Nově nanesenou omítku je nutno chránit před srážkami a kondenzací vody až do úplného vytvrzení nátěru.

 
Poznámky k realizaci

Typ podkladu může ovlivnit výsledný efekt omítky. Pokud tedy podklad není homogenní, je vhodné celý povrch předem vyrovnat a sjednotit. Aby nedocházelo k barevným rozdílům, je nutné provést povrch tvořící samostatný architektonický celek v jednom pracovním cyklu materiálem ze stejné výrobní šarže, a to metodou "mokré na mokré". Nářadí omyjte vodou ihned po dokončení práce. Během nanášení a schnutí omítky by mělo panovat bezdeštné počasí s teplotou vzduchu od +5°C do +25°C. Omítku neaplikujte na stěnách vystavených přímému svitu slunce a větru. Pro ochranu omítky před škodlivými účinky atmosférických vlivů se doporučuje používat ochranné sítě na lešení.

 

sipka.png Technický list

 

sipka.png Prohlášení o vlastnostech

 

sipka.png Vzornik