ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

terrix_primers_log.png

 

 

TERRIX PR-PS-P

polymer-silikátová penetrace pod barvu

 

Vysoce kvalitní výrobek na bázi akrylátové disperze se silikonovými hydrofobními činidly. Určeno pro správnou přípravu podkladu pro polymer-silikátové fasádní barvy TERRIX EC-PS a pro hydrofobní impregnaci všech typických savých stavebních podkladů vně budov.

Lze použít k základnímu nátěru minerálních podkladů (např. beton, vápenné a vápenocementové omítky a silikátové tenkovrstvé omítky) i na podklady pokryté dobře spojitelnými nátěry na bázi syntetických materiálů.

Vhodné zejména pro impregnaci savých a zvětralých betonových podkladů, cementový potěrů, vápenných a vápenocementových omítek, cementovláknitých desek a surových povrchů z cihel, tvárnic, dutých cihel a jiných podobných keramických nebo silikátových materiálů.

 
 

terrix_primers 1_log.png

PR-PS-P.jpg

 

  • Zlepšuje přilnavost nátěrové hmoty
  • Snižuje a vyrovnává absorpci podkladu
  • Zajišťuje vysokou paropropustnost
  • Chrání před skvrnami a výkvěty
  • Snižuje prašnost
  • Nemění barvu podkladu
  • Má velmi dobrou přilnavost k minerálním podkladům

 

 

Parametry

Pojivo silikon-akrylové pojivo
Obsah těkavých organických látek VOC kat. kat. A/c. Výrobek obsahuje méně než 40 g/l těkavých organických látek
Hustota cca 1,5 g/cm3
Průměrná spotřeba cca 0,11 - 0,20 l / m2 (v závislosti na savosti podkladu)
Barva mléčná, po zaschnutí bezbarvá
Průměrné krytí cca 0,20 l/m2 (v závislosti na nasákavosti podkladu)
Aplikační teplota (vzduchu a podkladu) od +5°C do +25°C
Relativní vlhkost ≤75 %

 

 

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný (bez trhlin a prasklin), odmaštěný, čistý, suchý, bez biologických a chemických skvrn a výkvětů. V případě výskytu řas a/nebo plísní je třeba podklad mechanicky očistit, poté omýt vodou a dezinfikovat vhodným přípravkem. Odstraňte všechny volné, nespojité vrstvy (např. uvolněnou omítku nebo odlupující se nátěr). Staré nebo znečištěné podklady očistěte a odmastěte vodou s přípravkem. V případě značných nerovností povrchu je třeba stěnu nejprve vyrovnat vyrovnávací maltou a poté celý povrch zarovnat stěrkovací maltou. V případě drobných nerovností do 5 mm můžete omítku vyrovnat  přímo maltou TERRIX RN-LF. Savé povrchy by měly být před nanesením stěrky nebo vyrovnávací malty opatřeny vhodným penetračním přípravkem. Upozornění: Pokud je výrobek aplikován na nové minerální podklady (např. beton, vápenocementová omítka, cementová omítka), je nutná vyčkat do vyzrání podkladu cca 28 dní.

 
 
Příprava směsi
Obal obsahuje výrobek připravený k použití. V případě potřeby jej lze zředit malým množstvím vody (přidáním max. 5% k prvnímu nátěru).
 
 
Aplikace

Přípravek nanášejte na podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním. Vysoce savé podklady se doporučuje impregnovat dvakrát metodou "mokré na mokré".

 
 
Schnutí
Doba schnutí základního nátěru naneseného na podklad před aplikací barvy je přibližně 12 hodin.
Nově nanesený nátěr chraňte před srážkami a kondenzací, dokud zcela nezaschne.

Poznámka: Plných hydrofobních vlastností nátěru je dosaženo po 7 dnech.

 
 
Poznámky k realizaci

Během nanášení a schnutí výrobku by mělo být počasí bez deště s teplotou vzduchu nad +5°C. Nízká teplota a vysoká vlhkost mohou způsobit pomalejší schnutí výrobku. V takovém případě byste měli s nanášením barvy počkat, dokud základní nátěr zcela nezaschne. Po skončení prací umyjte nářadí ihned vodou. Nepracujte na plochách na přímém slunci a při silném větru. Na lešení se doporučuje používat vhodné ochranné sítě, které chrání nevyschlou vrstvu přípravku před škodlivými vlivy povětrnostních podmínek.

 

 

sipka.png Technický list

 

sipka.png Prohlášení o vlastnostech