ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

terrix_primers_log.png

 

 

TERRIX PR-SN-P

silikonová penetrace pod barvu

 

Moderní bezbarvý přípravek na bázi jemných částic, ve vodě rozpustných akrylových a silikonových pryskyřic.

Určen k impregnaci všech minerálních stavebních podkladů v exteriéru a k řádné přípravě podkladů pro silikonovou fasádní barvu TERRIX EC-SN. Používá se k hydrofobní impregnaci betonových podkladů, vápenných, vápenocementových a cementových omítek, cementovláknitých desek, klinkerových stěn, lícových cihel, silikátových cihel, pískovcových obkladů a minerálních nátěrů.

 

Upozornění: Přípravek nepoužívejte na podlahové plochy a k ochraně podkladů před zemní vlhkostí, povrchovou a tlakovou vodou.

 
 
 

terrix_primers 1_log.png

PR_SN_P.jpg

 

  • Zlepšuje přilnavost nátěrové hmoty
  • Snižuje a vyrovnává nasákavost podkladu
  • Chrání před skvrnami a výkvěty
  • Vytváří mikroporézní film, který umožňuje stěnám volně "dýchat”
  • Má velmi dobré penetrační a podklad zpevňující vlastnosti
  • Snižuje prašnost
  • Nemění barvu podkladu
  • Má velmi dobrou přilnavost k minerálním podkladům

 

 

Parametry

Základní pojivo akrylové a silikonové pojivo
Obsah těkavých organických látek VOC kat. kat. A/h. obsah organickcých látek 30 g/l VOC
Hustota cca 1,05 g/cm3
Obsah pevných látek 10%
Barva bezbarvý
Průměrné krytí cca 0,18 - 0,20 l/m2 (v závislosti na nasákavosti podkladu)
Teplota při aplikaci (vzduch a podklad) od +5°C do +25°C
Relativní vlhkost ≤75 %

 

 

Příprava podkladu

Nanáší se na pevný/stabilní a čistý podklad (bez trhlin a delaminace), odmaštěný, rovný, suchý, bez biologických nebo chemických výkvětů.V případě výskytu řas/plísní je třeba podklad mechanicky očistit a poté omýt vodou a dezinfikovat. Veškeré volné vrstvy, které nejsou spojeny s podkladem (tj. uvolněná omítka nebo odlupující se nátěry), by měly být odstraněny. Staré a/nebo znečištěné podklady je třeba omýt a odmastit vodou s čisticím prostředkem. U nerovných podkladů nejprve použijte vyrovnávací malty a poté povrch vyrovnejte finální vyrovnávacím tmelem. Drobné nerovnosti lze ihned vyrovnat finální vyrovnávacím tmelem. Výše uvedené výrobky používejte v souladu s jejich technickými listy. Savé podklady by měly být před aplikací vyrovnávací hmoty nebo finálního vyrovnávacího tmelu opatřit základním nátěrem.

Upozornění: Pokud je výrobek aplikován na nové minerální podklady (např. beton, vápenocementová omítka, cementová omítka), je nutná vyčkat do vyzrání podkladu cca 28 dní.

Před aplikací přípravku v zateplovacím systému je nutné provést podkladní vrstvy systému, a to podle technologického předpisu montáže. Výrobek lze aplikovat až po úplném vyschnutí armovací vrstvy, což je za normálních podmínek přibližně po 3-4 dnech.

 
 
Příprava
Bezprostředně před použitím dobře promíchejte. V případě potřeby nařeďte malým množstvím vody (pro první nátěr přidejte max. 5 % objemu).
 
 
Aplikace

Přípravek nanášejte na podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním. Vysoce savé podklady se doporučuje impregnovat dvakrát, mokrý do mokrého.

 
 
Schnutí

Jedna vrstva přípravku nanesená na podklad se před nanesením barvy nechá cca 12 hodin zaschnout. Nově nanesený nátěr chraňte před srážkami a kondenzací až do úplného zaschnutí.

 

Poznámka: Nátěr získá své plné hydrofobní vlastnosti po 7 dnech.

 
 
Poznámky k realizaci

Během aplikace a schnutí by mělo být počasí bez deště s teplotou vzduchu nad +5 °C. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou způsobit pomalejší schnutí přípravku. V takovém případě počkejte, dokud základní nátěr zcela nezaschne, a teprve poté naneste barvu. Nářadí ihned po ukončení prací omyjte vodou. Nepracujte na plochách na přímém slunci a za silného větru.

 

 

sipka.png Technický list

 

sipka.png Prohlášení o vlastnostech