ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

terrix_primers_log.png

 

 

TERRIX PR-SN-R

silikonová penetrace pod omítku

 

Probarvená penetrace silikonová pro správnou přípravu podkladu pro silikonové omítky TERRIX RD-SN a TERRIX RD-SN-S. Aplikovatelný v exteriéru na všechny typické stavební podklady jako jsou: beton, vápenná omítka, vápenocementová a cementová omítka a na výztužnou vrstvu v zateplovacím systému NEW THERM

 

terrix_primers 1_log.png

PR-SN-R.jpg

 

  • Zlepšuje přilnavost
  • Snižuje a vyrovnává nasákavost podkladu
  • Vysoká paropropustnost
  • Snižuje efekt probarvení podkladu
  • Usnadňuje nanášení omítky a modelování textury
  • Vyznačuje se velmi vysokou přilnavostí k minerálním podkladům
  • Omezuje možnost růstu řas a plísní

 

 

Parametry

Základní pojivo akrylové a silikonové pojivo
Pigmenty
neorganické barevné pigmenty
Obsah těkavých organických látek VOC kat.
kat. A/g. výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC
Hustota
cca 1,3 g/cm3
Obsah pevných látek
min. 44%
Barva
bílá nebo zbarvená do barvy omítky
Průměrné krytí
cca 0,20 l/m2 (v závislosti na nasákavosti podkladu)
Teplota při aplikaci (vzduch a podklad)
od +5 °C do +25 °C
Relativní vlhkost
≤75 %

 

 

 
Příprava podkladu

Nanáší se na pevný/stabilní a čistý podklad (bez trhlin a delaminace), odmaštěný, rovný, suchý, bez biologických nebo chemických výkvětů. V případě výskytu řas/plísní je třeba podklad mechanicky očistit a poté omýt vodou a dezinfikovat. Veškeré volné vrstvy, které nejsou spojeny s podkladem (tj. uvolněná omítka nebo odlupující se nátěry), by měly být odstraněny. Staré a/nebo znečištěné podklady je třeba omýt a odmastit vodou s čisticím prostředkem. U nerovných podkladů nejprve použijte vyrovnávací malty a poté povrch vyrovnejte finální vyrovnávacím tmelem. Drobné nerovnosti lze ihned vyrovnat finální vyrovnávacím tmelem. Výše uvedené výrobky používejte v souladu s jejich technickými listy. Savé podklady by měly být před aplikací vyrovnávací hmoty nebo finálního vyrovnávacího tmelu opatřit základním nátěrem.
Upozornění: Pokud je výrobek aplikován na nové minerální podklady (např. beton, vápenocementová omítka, cementová omítka), je nutná vyčkat do vyzrání podkladu cca 28 dní.
Před aplikací přípravku v zateplovacím systému je nutné provést podkladní vrstvy systému, a to podle technologického předpisu montáže. Výrobek lze aplikovat až po úplném vyschnutí armovací vrtsvy, což je za normálních podmínek přibližně po 3-4 dnech.

 
Příprava výrobku
Balení obsahuje výrobek připravený k použití. Nelze jej ředit.
 
 
Aplikace

Výrobek se nanáší na podklad pomocí štětce nebo válečku.

 

 

Schnutí
Schnutí nátěru je cca. 24 hodin.Nově provedený nátěr chránit před srážkami a kondenzací až do jeho úplného zatuhnutí.
 
 
Poznámky k realizaci

Nanášení a tuhnutí výrobku vyžaduje suché dny a teplotu vzduchu nad +5 °C. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu mohou vést ke zpomalení tuhnutí výrobku. V takovém případě je nutné před nanesením omítky počkat, až základní nátěr zcela ztuhne a vytvrdne. Veškeré nářadí by mělo být po ukončení prací očištěno vodou. Nedoporučuje se nanášet omítku při přímém slunečním záření nebo při silném větru. Pro ochranu nespojeného výrobku před nepříznivými povětrnostními podmínkami by mělo být lešení zakryto nějakou ochrannou sítí.

 

 

sipka.png Technický list

 

sipka.png Prohlášení o vlastnostech