ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

EKOPRODUR S0330

 

EKOPRODUR S0330 je polyuretanový systém skládající se z: polyolové části (složka POLY) a izokyanátové části (složka IZO). Každá ze složek je tekutá a má jiné parametry. Složka A s vyšší viskozitou je tmavá, zatímco složka B s vyšší hustotou je hnědá. Vynikajících izolačních vlastností pěny bylo dosaženo použitím HFO, pěnidla čtvrté generace ze skupiny hydrofluorolefinů s nízkým GWP = 1 a nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy ODP = 0.

Tento výrobek je unikátním systémem určeným pro výrobu vysoce kvalitních tepelných izolací, aplikovaných uvnitř i vně obytných, obchodních a průmyslových a zemědělských objektů. Pěnový systém se vyznačuje zvýšenými parametry hořlavosti (třída hořlavosti E) a fyzikálně-mechanickými parametry, které zůstávají v průběhu času neměnné. Vhodná tloušťka izolační vrstvy, která je navíc bezespárová, zlepšuje energetickou účinnost celé izolované plochy. Pro dosažení nejlepších izolačních parametrů se doporučuje zhotovení všech izolačních vrstev během jednoho dne. Pokud je pěna vystavena přímému UV záření (slunečnímu záření), měla by být řádně chráněna.

K výrobě tuhé (tvrdé) pěny slouží systém EKOPRODUR S0330, což je také nástřiková tepelná izolace nanášená přímo na povrch stěn (uvnitř i venku) a stropů bez ohledu na stavební materiál, ze kterého je vyrobena.

Aby si pěna zachovala své parametry, je nutné před zahájením prací očistit izolovaný povrch od prachu, oleje, uvolněných úlomků a dalších prostředků, které mohou snižovat přilnavost pěny. Po postřiku nechte 24 hodin kořenit. Kromě toho je důležité chránit místnost a nejbližší okolí, hlavně okna, dveře a nábytek, aby nedošlo k náhodnému znečištění.

 

 

 

Sudy EKOPRODUR.jpg

 

  • Lze použít přímo na povrch vyrobený z nejběžnějších komerčně dostupných stavebních materiálů
  • Vnější a vnitřní tepelné izolace s širokým aplikačním rozsahem (izolace stěn a stropů v obytných, obchodních, průmyslových a zemědělských objektech, modernizovaných i nově postavených)
  • Lehká izolace, která zajišťuje úpravu její tloušťky bez přetěžování konstrukce budovy
  • Bezespará izolace bez tepelných mostů nebo vzduchových mezer odpovědných za tepelné ztráty
  • Schopnost izolovat těžko dostupná místa s plnou zárukou těsnosti izolace
  • Rychlost provedení a všestranná technika nanášení izolace dávají možnost instalace celé izolace i za jeden den
  • Tepelná izolace s vysokou odolností proti vlhkosti a větru chrání izolovaný objekt proti plísním a houbám

 

 

Parametry

Hustota jádra ≥ 34 kg/m3
Požární klasifikace E
Krátkodobá nasákavost částečným ponořením do vody Wp ≤ 0,10 kg/m2
Tepelná vodivost λ mean,i = 0,020 W/(m-K),
λ 90,90 = 0,021W/(m-K)
Deklarovaná hodnota λD = dN < 40 mm: 0,026 W/(m.K)
 40 mm ≤ dN < 60 mm: 0,025 W/(m.K)
 dN ≥ 60 mm: 0,024 W/(m.K)   
Pevnost v tlaku při 10% relativní deformaci σ10 ≥ 200 kPa
Koeficient odolnosti proti vodní páře μ ≥ 60
Rozměrová stabilita 70ºC, 90%,  po 48 h: DS (70,90) 3,
-20ºC, po 48 h:          DS (-20,-) 3
Přilnavost pěny kolmo k povrchu ≥ 100 kPa
Obsah uzavřených buněk
≥ 90 %
Odolnost proti plísním intenzita růstu 0

  

 

 

 

 

 

 

Aplikační podmínky

Objemový poměr složek POLY : ISO 100 : 100
Teplota složky 35 - 45ºC
Teplota hadice 35 - 45ºC
Tlak složky 70 - 100 barů 
Teplota složek v sudech 15 - 30 ºC
Doporučená teplota okolí 15 - 35ºC
Teplota podkladu 15 - 50ºC
Okolní relativní vlhkost do 70%
Obsah vlhkosti v porézním podkladu max. 15%
Obsah vlhkosti neporézního podkladu 0 %

 

 

 

sipka.png Technický list

 

sipka.png Prohlášení o vlatnostech