ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

EKOPRODUR S0331FL

 

EKOPRODUR S0331FL je polyuretanový systém, který se skládá z polyolu (složka POLY) a isokyanátu (složka ISO). Každá ze složek je kapalina a vyznačuje se jinými parametry. Složka POLY s vyšší viskozitou má tmavě červenou barvu, zatímco složka ISO s vyšší hustotou má hnědou barvu. Vynikajících izolačních vlastností pěny bylo dosaženo použitím HFO, pěnotvorného činidla čtvrté generace ze skupiny hydro-fluorolefinů s nízkým GWP = 1 a nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy ODP = 0.

Tento výrobek je unikátním systémem určeným pro výrobu vysoce kvalitních tepelných izolací, aplikovaných uvnitř i vně obytných, obchodních a průmyslových a zemědělských objektů. Pěnový systém se vyznačuje zvýšenými parametry hořlavosti (třída hořlavosti E) a fyzikálně-mechanickými parametry, které zůstávají v průběhu času neměnné.

 Pro dosažení nejlepších izolačních parametrů se doporučuje zhotovení všech izolačních vrstev během jednoho dne. Pokud je pěna vystavena přímému UV záření (slunečnímu záření), měla by být řádně chráněna.

K výrobě tuhé (tvrdé) pěny slouží systém EKOPRODUR S0331FL, což je také nástřiková tepelná izolace nanášená přímo na povrch stěn (uvnitř i venku) a stropů bez ohledu na stavební materiál, ze kterého je vyrobena.

Aby si pěna zachovala své parametry, je nutné před zahájením prací očistit izolovaný povrch od prachu, oleje, uvolněných úlomků a dalších prostředků, které mohou snižovat přilnavost pěny. Po postřiku nechte 24 hodin kořenit. Kromě toho je důležité chránit místnost a nejbližší okolí, hlavně okna, dveře a nábytek, aby nedošlo k náhodnému znečištění.

 

 

 

 

Sudy EKOPRODUR.jpg

 

  • Systém je určen pro tepelnou izolaci podlah a stropů
  • Lze jej použít přímo na izolovanou plochu z většiny komerčně dostupných stavebních materiálů
  • Vnější a vnitřní tepelné izolace se širokým spektrem použití (izolace podlah, stropů a stěn v obytných, obchodních, průmyslových a zemědělských budovách, modernizovaných i nově stavěných)
  • Lehká izolace umožňující volbu jednotlivých tlouštěk izolace bez dodatečného zatížení konstrukce budovy
  • Možnost získání bezespárové izolace, čímž se zabrání vystavení tepelným mostům nebo proudění vzduchu odpovědným za tepelné ztráty
  • Možnost izolace těžko přístupných míst s plnou zárukou těsnosti izolace
  • Rychlá instalace a všestrannost aplikační techniky umožňují instalaci celé izolace za jediný den
  • Tepelná izolace s dobrou odolností proti vlhkosti a větru poskytuje zateplené konstrukci dodatečnou ochranu proti plísním a houbám

 

 

Parametry

Hustota jádra ≥ 38 kg/m3 
Požární klasifikace E
Krátkodobá nasákavost částečným ponořením do vody Wp ≤ 0,10 kg/m2
Tepelná vodivost λ mean,i = 0,020 W/(m-K)
λ 90,90 = 0,021W/(m-K)
Deklarovaná hodnota λD  20 mm ≤ dN < 100 mm:  0,026 W/(m.K)
 100 mm ≤ dN < 190 mm:0,025 W/(m.K)
 dN ≥ 190 mm:                   0,024 W/(m.K)
Součinitel prostupu tepla (při 50°C, 90% relativní vlhkost) λ50°C,90% rh = 0,038 W/(m-K)
Pevnost v tlaku při 10% relativní deformaci σ10 ≥ 250 kPa
Koeficient odolnosti proti vodní páře μ ≥ 60
Rozměrová stabilita 70ºC, 90%,  po 48 h:  DS (70,90) 3,
-20ºC, po 48 h:           DS ( -20,- ) 3
Přilnavost pěny kolmo k povrchu ≥ 100 kPa
Obsah uzavřených buněk
≥ 90 %
Odolnost proti plísním
intenzita růstu 0

  

 

 

Aplikační podmínky

Objemový poměr složek POLY : ISO 100 : 100
Teplota složky 35 - 45ºC
Teplota hadice 35 - 45ºC
Tlak složky 70 - 100 barů 
Teplota složek v sudech 15 - 30 ºC
Doporučená teplota okolí 15 - 35ºC
Teplota podkladu 15 - 50ºC
Okolní relativní vlhkost do 70%
Obsah vlhkosti v porézním podkladu max. 15%
Obsah vlhkosti neporézního podkladu 0 %

 

 

 

 

sipka.png Technický list

 

sipka.png Prohlášení o vlastnostech