ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

EKOPRODUR S0542

 

EKOPRODUR S0542  je polyuretanový systém, který se skládá z polyolové části (složka POLY) a izokyanátové části (složka ISO). Polyolová směs je olejovitá kapalina bez suspenzí, s barvou od světle červené po tmavě hnědou. ISO složka je směs aromatických hnědě zbarvených polyisokyanátů. Vynikajících izolačních vlastností pěny bylo dosaženo použitím HFO, pěnotvorného činidla čtvrté generace ze skupiny hydro-fluorolefinů s nízkým GWP = 1 a nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy ODP = 0.

Tento výrobek je unikátním systémem určeným pro výrobu vysoce kvalitních tepelných izolací, aplikovaných především v exteriérech budov, a to jak obytných, komerčních, tak průmyslových či zemědělských. Kromě zvýšené pevnosti pěny v tlaku, umožňující dlouhodobé i krátkodobé zatížení konstrukce, se systém vyznačuje zvýšenými parametry hořlavosti (třída hořlavosti: E) a fyzikálně-mechanickými parametry, které zůstávají v průběhu času neměnné.

 K výrobě tuhé (tvrdé) pěny slouží systém EKOPRODUR S0542, což je zároveň nástřiková tepelná izolace nanášená přímo na povrch střechy, podlahy nebo základů bez ohledu na stavební materiál, ze kterého jsou vyrobeny.

Aby si pěna zachovala své parametry, je nutné před zahájením prací očistit izolovaný povrch od prachu, oleje, uvolněných úlomků a dalších prostředků, které mohou snižovat přilnavost pěny. Po postřiku nechte 24 hodin kořenit. Kromě toho je důležité chránit místnost a nejbližší okolí, hlavně okna, dveře a nábytek, aby nedošlo k náhodnému znečištění.

 

 

 

 

Sudy EKOPRODUR.jpg

 

  • Použitelnost přímo na izolovaný povrch vyrobený z většiny komerčně dostupných stavebních materiálů
  • Vnější tepelné izolace s širokým aplikačním rozsahem (izolace střech, podlah, základů v obytných, obchodních, průmyslových a zemědělských budovách, modernizovaných i nově postavených)
  • Extrémně odolná a lehká izolace umožňuje volit individuální tloušťku izolace bez přetěžování stavební konstrukce
  • Bezespará izolace bez tepelných mostů nebo vzduchových mezer odpovědných za tepelné ztráty
  • Schopnost izolovat těžko dostupná místa s plnou zárukou těsnosti izolace
  • Rychlost provedení a všestranná technika nanášení izolace dávají možnost zhotovení izolace za jediný den – v případě rovného povrchu do 1000 m2
  • Tepelná izolace s vysokou odolností proti vlhkosti a větru chrání izolovaný objekt proti plísním a houbám

 

 

 

 

Parametry

Hustota jádra ≥ 59 kg/m3
Požární klasifikace E
Odolnost vůči vnějšímu požáru BROOF ( t1 )
Krátkodobá nasákavost částečným ponořením do vody Wp ≤ 0,12 kg/m2
Tepelná vodivost λ mean,i = 0,020 W/(m-K),
λ 90,90 = 0,021W/(m-K)
Deklarovaná hodnota λD dN < 80 mm: 0,026 W/(m.K)
 80 mm ≤ dN < 120 mm: 0,024 W/(m.K)
 dN ≥ 120 mm: 0,023 W/(m.K)
Pevnost v tlaku při 10% relativní deformaci σ10 ≥ 300 kPa
Koeficient odolnosti proti vodní páře μ ≥ 70 
Rozměrová stabilita 70ºC, 90%,  po 48 h: DS (70,90) 3,
-20ºC, po 48 h:          DS ( -20,- ) 3
Přilnavost pěny kolmo k povrchu ≥ 100 kPa
Obsah uzavřených buněk
≥ 90 %
Odolnost proti plísním intenzita růstu 0

 

 

 
 
 

Aplikační podmínky

Objemový poměr složek POLY : ISO 100 : 100
Teplota složky 35 - 45ºC
Teplota hadice 35 - 45ºC
Tlak složky 70 - 100 barů 
Teplota složek v sudech 15 - 30 ºC
Doporučená teplota okolí 15 - 35ºC
Teplota podkladu 15 - 50ºC
Okolní relativní vlhkost do 70%
Obsah vlhkosti v porézním podkladu max. 15%
Obsah vlhkosti neporézního podkladu 0 %