ikona mailu info@new-thermsystem.cz

ikona telefonu +420 558 769 111

EKOPRODUR S0310E

 

EKOPRDUR S0310E je polyuretanový systém skládající se z: polyolové části (složka A) a izokyanátové části (složka B). Každá ze složek je tekutá a má jiné parametry. Složka A s vyšší viskozitou je žlutá až oranžová, zatímco složka B s vyšší hustotou má hnědou barvu. Systém se navíc vyznačuje absencí těkavých organických sloučenin (VOC), protože neobsahuje pěnidla, která výrazně poškozují ozonovou vrstvu – v souladu s nařízeními Evropské unie, Nařízení (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. .IX.2009.

Systém je napěněn oxidem uhličitým (CO2) vznikajícím při reakci složky A se složkou B. Výsledkem spojení a důkladného mechanického promíchání obou složek je polotuhá pěna (měkká pěna) se strukturou otevřených buněk.

Tento výrobek je unikátním systémem určeným pro výrobu tepelné izolace s akustickými vlastnostmi, aplikovaný pouze uvnitř obytných, komerčních, veřejných a průmyslových budov včetně hangárů. Systém se vyznačuje fyzikálně-mechanickými parametry, které zůstávají v průběhu času neměnné. Nástřik by měl být proveden tak, aby výsledné vrstvy byly co možná nejsilnější, dokonce > 100 mm. Materiál by neměl být vystaven přímému UV záření (slunečnímu záření) a měl by mít kontakt s velmi vlhkým prostředím. V takových situacích by měla být izolace řádně zajištěna.

 

 

 

Sudy EKOPRODUR.jpg

 

 

 

 

  • Použitelnost přímo na izolovaný povrch vyrobený z většiny komerčně dostupných stavebních materiálů
  • Vnitřní tepelná a akustická izolace se širokým rozsahem použití (jak v modernizovaných, tak i nově stavěných budovách)
  • Nesrovnatelně lehká izolace, která nepřetěžuje stavební konstrukci
  • Bezespárová izolace bez tepelných mostů nebo vzduchových mezer odpovědných za tepelné ztráty
  • Schopnost izolovat těžko přístupná místa, zejména šikminy a mezery v případě izolace podkroví, s plnou zárukou těsnosti izolace
  • Rychlost provedení a všestranná technika nanášení izolace dávají možnost zhotovení celé izolace i za jeden den – vnější vrstva zasychá cca 13 sekund
  • Tepelná a zvuková izolace s vysokou odolností proti vlhkosti a větru
  • Bio Defense Technology chrání izolovaný objekt proti plísním a houbám

 

 

Parametry

Hustota jádra
≥ 7 kg/m3
Požární klasifikace E
Krátkodobá nasákavost částečným ponořením do vody Wp ≤ 0,85 kg/m2
Tepelná vodivost λmean,i = 0,037 W/(m-K),
λ90,90 = 0,038 W/(m-K)
Deklarovaná hodnota λD = 0,038 W/(m-K)
Součinitel prostupu tepla (při 50°C, 90% relativní vlhkost) λ50°C,90%rh = 0,038 W/(m-K)
Pevnost v tlaku při 10% relativní deformaci σ10 ≥ 5 kPa
Koeficient odolnosti proti vodní páře μ 3
Rozměrová stabilita 70ºC, 90%,  po 48 h: DS (70,90) 4,
-20ºC, po 48 h:          DS ( -20,- )  4
Přilnavost pěny kolmo k povrchu ≥ 20 kPa
Obsah uzavřených buněk
≤ 10 %

 

 

 

 

Aplikační podmínky

Objemový poměr složek POLY : ISO 100 : 100
Teplota složky 50 - 60ºC
Teplota hadice 50 - 60ºC
Tlak složky 80 - 110 barů
Teplota složek v sudech 30 - 40ºC
Doporučená teplota okolí 10 - 35ºC
Teplota podkladu 15 - 50ºC
Okolní relativní vlhkost do 70%
Obsah vlhkosti v porézním podkladu max. 15%
Obsah vlhkosti neporézního podkladu 0 %

  

 

 

sipka.png Technický list

 

sipka.png Prohlášení o vlastnostech