domy roku 2020 už nyní!

Zateplení střech

Polyuretanové desky TPD-PUR 30/40 svými vlastnostmi jsou ideálním materiálem pro zateplení rovných a šikmých střech. Desky je možno přizpůsobit dle požadavku konstrukce. Dle požadavku investora jsme schopni přizpůsobit tloušťku a velikost desky. Maximální rozměr desky 1200 x 2000 mm. V rámci montáže je možno dodat i doplňkové zboží jako střešní klíny, rohové klíny a další.

Proč polyuretanové desky TPD-PUR Roof

  • Při malých tloušťkách dosahuje konstrukce velkých tepelných odporů.
  • Konstrukce vykazuje vetší fázový posun.
  • Desky jsou málo nasákavé.
  • Tvarově stálé, nedochází k deformaci zateplení v konstrukci.
  • Desky vykazují vysokou pevnost v tlaku.
  • Desky odolávají vysokým teplotám.

Zateplení rovných střech bez nároků na velké zatížení

PUR desky se ukládají na rovný podklad ve dvou vrstvách.
Pro zajištění stability střešního pláště proti sání větru se zajišťují kotvením, přitížením nebo jejich kombinací.
Množství kotev nebo přitížení je dáno projektem a závisí na části střešního pláště (roh, okraj, plocha), výšce objektu, větrné oblasti, typu kotev.
Hydroizolační souvrství plochých střech mohou tvořit systémy fóliové, tak z asfaltových pásů při dodržení technologického postupu výrobce.

 

Zateplení stříkanou izolací

Dalším možným způsobem zateplení krovu a plochých střech je stříkaná izolace EKOPRODUR.
Jedná se dvousložkový polyuretanový systém pro přípravu polotuhé pěny s otevřenou nebo uzavřenou buněčnou strukturou. Aplikace systému se provádí stříkáním.

Zateplení šikmých střech


Materiál je vhodný pro zateplení šikmých střech mezi a pod krokvemi. V rámci výroby je možno objednat desky dle rozteče nosné konstrukce. Maximální rozměr desky 1200 x 2000 mm. V případě požadavku může být dodána i tloušťka desek jdoucí po 1 cm.

Polyuretanové desky jsou vhodné pro zateplení nových i starých střech.
Při zateplení konstrukce mezi krovy se jednotlivé desky vkládají do konstrukce. Při aplikaci desek nedochází k jejich stlačení jako u minerálních vln a tloušťka materiálu je stejná v celém svém průřezu. Při zateplení se jednotlivé desky přizpůsobí stávající konstrukci a to řezáním nebo broušením. Při vzniku spár mezi deskou a konstrukcí lze tuto vyplnit PUR pěnou. V případě potřeby je možno desky taktéž lepit PUR pěnou k podkladu.

U difuzně uzavřených konstrukcích se provádí na vnitřní stranu montáž parozábrany dle technologického postupu montáže a následně se provede zaklopení konstrukce sádrokartonem nebo OSB deskou.

 

Technické listy ke stažení

Jsme holdingovou progresivní společností s individuálním přístupem ke každému ze zákazníků a nabízíme společně s českým výrobkem také kompletní služby a poradenství.

+420 558 769 111
info (a) new-thermsystem tecka cz

dot